Невъзможният триъгълник – цена, качество, срок

Невъзможният триъгълник – цена, качество, срок

Концепцията за т.нар. “Невъзможен триъгълник”, който се образува между променливите “цена”, “качество” и “срок” е добре известна на хората, които управляват проекти. Накратко, става дума за това, че всяка една дейност може да се разглежда като съвкупност от тези три...