Концепцията за т.нар. “Невъзможен триъгълник”, който се образува между променливите “цена”, “качество” и “срок” е добре известна на хората, които управляват проекти.
Накратко, става дума за това, че всяка една дейност може да се разглежда като съвкупност от тези три основни показателя, но за да бъдем ефективни в работата си, следва да се фокусираме само върху две от трите променливи.

Защо е така? Някои от вас може би вече се досещат.

1. Ниска цена и кратък срок

Ако строителен предприемач ви предложи ниска цена и кратък срок за изпълнение на жилищен ремонт, например, трябва да сте наясно, че третия параметър от невъзможния триъгълник – високото качество ще отсъства.

Като цяло, в такъв вариант ремонтните работи може би ще бъдат приемливи за непретенциозния клиент, но взискателния възложител със сигурност ще открие много пропуски и ще остане неудовлетворен от качеството на крайния резултат. Това е съвсем логично за процес, в който строителите са препускали в надпревара с времето, за да спазят кратките срокове, а ниското им възнаграждение не ги е мотивирало да се стараят за качествено и отговорно полагане на строителните материали.

Аз и екипът, с който работя сме непримирими перфекционисти и се стремим да не правим компромиси с качеството в работата си, затова и не можем да бъдем партньори на клиент, който търси възможно най-ниската цена и най-късия срок, тъй като това автоматически означава невъзможност да се постигне качествено изпълнение. Заблуждава се всеки възложител, който си мисли, че „извивайки ръцете” на изпълнителя с ниска цена и кратки срокове ще получи и високо качество. Както обичаме да казваме: „Такъв филм няма!”

2. Високо качество и кратък срок

Високото качество и краткия срок автоматично изключват третия параметър от невъзможния триъгълник – ниската цена. Няма как да се постигне ниска цена, когато акцентът ни е върху високото качество и краткия срок.

Например, за да привлека надеждни подизпълнители в реализацията на един интериорен проект, който е спешен, но и качеството е поставено като задължително условие от възложителя, аз трябва да привлека най-способните монтажници и строители като им предложа конкурентно заплащане. Трябва да ангажирам допълнително хора, за да се справя и с изискването за време. Това може да се осъществи единствено посредством по-висока цена. И в този вариант правилото за невъзможния триъгълник се потвърждава.

3. Високо качество и ниска цена

Комбинацията високо качество и ниска цена на пръв поглед е невъзможна, но само на пръв поглед. Всъщност, напълно възможна комбинация е, но идва с цената на много продължителен срок, свързана е с един бавен и разтеглив процес на изпълнение.

Ако вие сте клиент, който има време да чака, то тогава това е вашият вариант.

Извод

Хората винаги искат да е качествено, да стане бързо и да струва малко. За съжаление такъв съвършен вариант не съществува. Затова, уважаеми клиенти – изберете двете най-важни за вас неща и се фокусирайте върху тях!